Επιστημονικές Δραστηριότητες

 

 


ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

 

1. Χριστιανικός Γνωστικισμός

 

2. Υπάρχει χιούμορ στα πρωτοχριστιανικά κείμενα;

 

3. Σύνταξη μιας μεταπτυχιακής καινοδιαθηκικής εργασίας

 

4. Ο απ. Παύλος και ο πολιτισμός

 

5. Παρουσίαση επετειακού τόμου των Παύλειων

 

6. Μονοθεϊσμός και αρχέγονος χριστιανισμός - Το παράδειγμα του Α΄ Κορ 8,1-6

 

7. Μέθοδοι ερμηνείας της Καινής Διαθήκης

 

8. Γενικές συνάξεις Ι. Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού

 

9. Σεμινάριο κληρικών

 

10. Επιμόρφωση Θεολόγων Καθηγητών

 

11. Ο Πάπας Λέων ο Γ΄ και η πρόσληψη της Βίβλου

 

12. Der Apostel Paulus als Ausleger der Bibel

 

13. Δεύτερος θάνατος. Διακείμενο και ιδεολογία

 

14. Dying Twice in Revelation and in Odyssey -

Intertextuality and ideology