Άρθρα
 1. Der historische Jesus - Forschungszustand und methodologische Fragen
 2. Η θεολογία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου στο πλαίσιο της Θεολογίας της Καινής Διαθήκης
 3. Ο Καθηγητής Σάββας Αγουρίδης και η έρευνα για τον ιστορικό Ιησού
 4. Die Beziehungen zwischen der deutschen und der griechischen neutestamentlichen Wissenschaft. Übersicht und Perspektiven
 5. The Historical Jesus: State of Research and Methodological Questions from an Orthodox Perspective
 6. Μονοθεϊσμός και αρχέγονος χριστιανισμός - Το παράδειγμα του Α ́ Κορ 8,1-6
 7. Μεταξύ «Σκύλλας» και «Χάρυβδης». Οικειοποιητική ή ξενισμική μετάφραση της Βίβλου; Απόπειρα μετάφρασης των όρων «πρεσβύτερος» και «πρεσβύτεροι» στα Β ́ Ιω 1 · Γ ́ Ιω 1 & Απ 4,4
 8. Ποικιλομορφία ἢ ἑνότητα στὴ θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης; Τὸ παράδειγμα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ πλούτου στὶς παύλειες ἐπιστολὲς
 9. “Ἰησοῦς... ἦν [γὰρ] παραδόξων ἔργων ποιητής” Η εξορκιστική δραστηριότητα του Ιησού - Περιπτωσιολογία και νοηματοδότηση
 10. Οι εσχατολογικές αναφορές της Β ́ προς Θεσσαλονικείς Επιστολής και των Επιστολών του Ιωάννη για τον «υἱὸ τῆς ἀνομίας» και τον «ἀντίχριστο». Διακειμενική προσέγγιση
 11. Η αγιογραφική τεκμηρίωση της περί υποστατικού φωτός θέσης από τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Το παράδειγμα του Β ́ Κορ 4,4.6
 12. Η λογεία ως πρότυπο άσκησης της αγάπης και της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των χριστιανών
 13. Βιβλιοπαρουσίαση: Σ. Αγουρίδη, Η επιστολή Ιακώβου
LAST_UPDATED2