Βιβλία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έννοια της δόξας στην παύλεια θεολογία

Βιβλική Βιβλιοθήκη  17

Εκδόσεις Π. Πουρναράς

Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 702

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

περίληψη

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εσχατολογία στη Β΄ επιστολή Πέτρου

Βιβλική Βιβλιοθήκη  33

Εκδόσεις Π. Πουρναράς

Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 349

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

περίληψη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEPG

 

Κριτικές αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων.

Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τοπία

ΤΟΜΟΣ Α΄

Βιβλική Βιβλιοθήκη 46

Εκδόσεις Π. Πουρναράς

Θεσσαλονίκη 2010

Σελ. 418

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. H κοινωνική διαστρωμάτωση της χριστιανικής κοινότητας σύμφωνα με το κατά Λουκάν Eυαγγέλιο

2. Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων (Mτ 14,13-21· Mκ 6,34-44· Λκ 9,10-17· Iω 6,1- 14). Μια φουνταμενταλιστική ερμηνευτική προσέγγιση

3. Οι ηθικές προτροπές για τον πλούτο και τους πλούσιους στο Α΄ Τιμ 6 και η καινοδιαθηκική ηθική

4. Η φεμινιστική ερμηνεία της προς Εφεσίους επιστολής

5. Εσχατολογικοί «τόποι» στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τον Απόστολο Παύλο

6. Η δικαιοσύνη Θεού και ο άνθρωπος. Σκιαγράφηση ενός τρόπου σωτηρίας κατά την παύλεια θεολογία

7. Ανιχνεύοντας το αίτημα της ενότητας στην παύλεια εκκλησιολογία. Από την αντίθεση στη σύνθεση [Ρωμ 11,(16)17-24]

8. Η «ἐκλεκτή κυρία» στο Β´ Ιω 1. Η αντί-γλώσσα της επιστολής και οι εκκλησιολογικές της προεκτάσεις

9. Οι εσχατολογικές αναφορές της Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολής και των επιστολών του Ιωάννη για τον «υἱὸ τῆς ἀνομίας» και τον «ἀντίχριστο» [Διακειμενική προσέγγιση],

10. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας τον απ. Παύλο ως προς το θέμα της δουλείας

Περιλήψεις των άρθρων

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά τοπία

ΤΟΜΟΣ Β΄

Βιβλική Βιβλιοθήκη 47

Εκδόσεις Π. Πουρναράς

Θεσσαλονίκη 2010

 

Σελ. 222

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Η παραινετική χρήση των στοιχείων της φύσης στη Β΄ Πέτρου    ως παράδειγμα συνάντησης του χριστιανισμού με την ελληνική σκέψη

2.  Yπάρχει αντισημιτισμός στην A΄ Θεσσαλονικείς 2,14-16;

3. Ο απ. Παύλος και το ζήτημα της δουλείας (Α΄ Κορ 7,20-21)

4.  H διήγηση για τον βασιλιά Άβγαρο και τον Iησού

Περιλήψεις των άρθρων

 

 

 

 


 

Από την βιβλική έρευνα στην πίστη της Εκκλησίας.

Συνοπτική Θεολογία της Καινής Διαθήκης

ΤΟΜΟΣ Α΄

 

Βιβλική Βιβλιοθήκη 48

Εκδόσεις Π. Πουρναράς

Θεσσαλονίκη 2010

Σελ. 726

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη

 

 

 

 

LAST_UPDATED2