Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών σας;

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών σας;
Ναι, αλλά χρειάζονται αλλαγές
398  44.5%
Πρέπει να αλλάξει το σύστημα εκπαίδευσης
212  23.7%
Απόλυτα
134  15%
Καθόλου
133  14.9%
Δεν ξέρω
12  1.3%

Αριθμός Ψήφων  :  894
Πρώτη ψήφος  :  Δευτέρα, 09 Οκτώβριος 2006 13:01
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019 14:42