Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών σας;

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών σας;
Ναι, αλλά χρειάζονται αλλαγές
400  44.3%
Πρέπει να αλλάξει το σύστημα εκπαίδευσης
213  23.6%
Καθόλου
137  15.2%
Απόλυτα
136  15.1%
Δεν ξέρω
12  1.3%

Αριθμός Ψήφων  :  903
Πρώτη ψήφος  :  Δευτέρα, 09 Οκτώβριος 2006 13:01
Τελευταία Ψήφος  :  Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 19:51