Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών σας;

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών σας;
Ναι, αλλά χρειάζονται αλλαγές
398  44.4%
Πρέπει να αλλάξει το σύστημα εκπαίδευσης
212  23.7%
Απόλυτα
135  15.1%
Καθόλου
134  15%
Δεν ξέρω
12  1.3%

Αριθμός Ψήφων  :  896
Πρώτη ψήφος  :  Δευτέρα, 09 Οκτώβριος 2006 13:01
Τελευταία Ψήφος  :  Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2019 19:02